Yhteistyökumppanit

Procountor

Procountor tarjoaa BigBagille ja sen asiakkaille ohjelmiston, jonka käyttö vaatii vain tietokoneen ja internet-yhteyden. Ohjelmisto mahdollistaa työn joustavan jakamisen asiakkaan ja tilitoimiston välillä.
Ne tehtävät, jotka haluat hoitaa itse, kuten asiakasrekisterin ylläpidon tai vaikkapa myyntilaskutuksen, voit tehdä suoraan Procountor-ohjelmassa. Näin vältytään päällekkäisiltä rutiineilta ja maksat BigBagille vain sen tuottamasta lisäarvosta.

ProCountorin sertifioidut partnerit ovat sähköiseen taloushallintoon perehtyneitä tilitoimistoja ja ProCountorin aktiivisia yhteistyökumppaneita. Sertifioidut partnerit ovat osoittaneet osaamisensa ProCountorin käytössä ja sähköisen taloushallinnon palveluiden tuottamisessa asiakkailleen.

Lisätietoja ohjelmasta www.procountor.com

 
© BigBag Oy 2013
Sivut päivitetty 6.10.2013